Fotokataliza

Powłoki szczególnie odporne na zanieczyszczenia

Wszyscy znamy wiele zabrudzonych i poszarzałych elewacji, szczególnie w środowisku przemysłowym i miejskim, silnie obciążonym spalinami.
Aby przeciwdziałać temu, stworzono produkty, które posiadają działanie fotokatalityczne. Rozbijają one chemicznie substancje organiczne takie, jak: pył, sadza, pozwalając zachować elewacjom świeży wygląd dużo dłużej.

Co oznacza fotokataliza?
Pigmentu dwutlenku tytanu zawarte w farbie uwalniają elektrony pod wpływem światła słonecznego. Te naładowane elektrycznie ujemnie cząstki wywołują redukcję i utlenianie organicznych zabrudzeń na powierzchni powłoki – to wywołuje rozpad cząsteczek brudu.
Działanie to jest zbliżone do katalizatora samochodowego. Rozkłada on toksyczne gazy w nieszkodliwe produkty. I dokładnie tak, jak w samochodzie, proces ten stale zachodzi z równą siłą na powierzchniach elewacji pokrytych farbami Acryl-Fassadenfarbe 100 lub Betonacryl OS 859.