Nasz aktualnie realizowany projekt:

Firma ISK Engineering Sp. z o.o. uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Laboratorium szansą dalszego rozwoju ISK Engineering”.

Projekt realizujemy, aby wzmocnić potencjał i rozwinąć zaplecze badawczo rozwojowe firmy. Dzięki projektowi firma rozpocznie   działalność badawczą w nowym dla siebie obszarze (inne nauki inżynieryjne i technologiczne).

W projekcie planujemy zakupić aparaturę i urządzenia do laboratorium oraz dostosować dział badawczy do wymogów projektów. Zaplanowano również wykonanie instalacji fotowoltaicznej.  

Z projektu korzystać będą pracownicy, którzy uczestniczą w prowadzeniu prac badawczo rozwojowych, innowacyjnych oraz procesach powstawania nowych rozwiązań technologicznych, produktów i osoby zarządzające innowacjami w naszym przedsiębiorstwie. A docelowo z efektów prac badawczo rozwojowych i powstałych innowacyjnych technologii aplikacji powłok, farb korzystać będą mieszkańcy regionu (Lubelskiego), korzystający z rezultatów projektu, przedsiębiorcy i firmy z branży (w tym MŚP) z branży oraz wszystkie inne zainteresowani tematyką, studenci itp.

Efektem projektu będzie opracowanie i usprawnienie procesów aplikacji różnych powłok malarskich, tynkarskich zaprojektowanych z poszanowaniem środowiska naturalnego i potrzeb społecznych.

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu : 513586,50 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 292285,00 zł