Ochrona drewna

Naturalne piękno wymagające ochrony.

Naturalne piękno wymagające ochrony

Nie ma innego, tak wszechstronnego materiału, jak drewno. Jako uniwersalny materiał do budowy i konstrukcji, drewno odgrywało ważną rolę w niemal wszystkich stylach architektonicznych. Obecnie doceniamy również jego naturalny wygląd.

Drewno jako materiał z natury jest wysoce wymagające, ponieważ potrzebuje ochrony – a szczególnie drewno zastosowane na zewnątrz. Ochrona przed słońcem, wilgocią i zmianami termicznymi. Skuteczna, długoterminowa, dostosowana do sytuacji ochrona, jest możliwa do uzyskania z kombinacji docelowych przedsięwzięć ochrony konstrukcyjnej, chemicznej i fizycznej drewna.