Powłoki posadzkowe

Niezawodna ochrona przed obciążeniami mechanicznymi i chemicznymi

Niezawodna ochrona przed obciążeniami mechanicznymi i chemicznymi

Wymagania dotyczące powłok posadzkowych są zróżnicowane. Oprócz odporności na obciążenia mechaniczne, chemiczne i fizyczne muszą często spełniać wymogi bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska.  ISK posiada w swojej ofercie rozwiązania odpowiednie do różnych wymagań: od szpachlowania utwardzającego do powłok grubowarstwowych.